Akutbesök - Läkare

Nära vård hos oss


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Akutbesök till läkare

Vår läkarjour för dig som är i behov av en snabbare utredning eller bedömning. Akutbesöken är en primärvårdsakut (lädär husläkarmottagningen fokuserar på att hjälpa patienter som snabbt behöver en bedömning/utredning för vård som inte kan vänta.

Vad hanterar vi

Vi hanterar olika primärvårdsakuta åkommor såsom t.ex, urinvägsbesvär, akuta luftvägsbesvär, migrän, eksem och hudutslag, recept, vissa vaccinationer m.m

Finns det tider att boka

Vi lägger dagligen ut några tider och de går åt snabbt. I övrigt måste vi annars hänvisa till akuten

Om du är i behov av längre utredning hänvisar vi till reguljär bokning online eller via vår telefon.

Ring oss på 0176 - 190 20

Provtagning

Vi har ett modernt certifierat laboratorium för provtagning  med patientnära analyser.

Provtagning med snabb analys via remiss till valfri blodprovsmottagning i Stockholm Län (t.ex Norrtälje Sjukhus)

Uppföljning

Eventuell uppföljning av ditt jourbesök kommer att ske omgående antingen på samma sätt som vid en reguljär utredning vid bokning