Läkarspecialister

Nära vård hos oss


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Våra läkare är specialister

Våra läkare är specialister inom olika områden och somliga har också dubbla kompetenser. Vi antar dessutom läkarkandidater, AT-läkare och ST-läkare vilket är en del i vårt uppdrag att utbilda framtidens specialister. Våra specialister har mångårig erfarenhet från primärvården. Du får träffa samma läkare vid återkommande besök. Framförallt är detta viktigt för dig som är äldre, kroniskt sjuk eller funktionsnedsättning då du slipper att vid varje besök berätta om din vardagliga situation och istället direkt kan berätta om det som besvärar dig just nu. Vid akuta besök kan du få träffa en läkare som ingår i ditt läkarteam.

Specialiseringstjänstgöring (ST) är i Sverige en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare kan genomgå (minst 5 år) för att bli specialistkompetent inom ett visst medicinskt område.

Mikael Eriksson, Leg. Läkare

Specialist i Allmänmedicin

Företagsläkare

Grundutbildning
Specialistkompetens i allmänmedicin
Senior Advisor och Medicinsk Ansvarig Läkare (MAL) hos Citikliniken

Doktor Eriksson har mångårig erfarenhet från primärvården som distriktsläkare på vårdcentraler i framförallt Stockholms Län och Uppland.

Doktor Eriksson drev tidigare ett egenägt företag inom företagshälsovården.

E-post: mikael.eriksson@citikliniken.com

Telefon: 0176 -190 20

Ingemar Edfors, Leg. Läkare

Specialist i Allmänmedicin

Specialist i Geriatrik (åldrandets sjukdomar)

Grundutbildning
Specialistkompetens i allmänmedicin
Specialistkompetens i geriatrik

Doktor Edfors har mångårig erfarenhet från primärvården som distriktsläkare på vårdcentraler och på äldreboende.
Dr. Edfors har även tidigare varit verksamhetschef och ägare av vårdcentral i Rimbo.

E-post: ingemar.edfors@citikliniken.com

Telefon: 0176 -190 20

Jan Holmerin, Leg. Läkare

Specialist i Allmänmedicin

Grundutbildning
Specialistkompetens i allmänmedicin

Doktor Holmerin har mångårig erfarenhet från primärvården som distriktsläkare på vårdcentraler och på äldreboende.

Telefon: 0176 -190 20