Tillgänglighet

Kvalitet


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassade lokaler

För att överhuvudtaget få bedriva hälso-och sjukvård måste lokalerna verksamheten bedrivs i vara tillgänglighetsanpassade. Detta innebär exempelvis att dörrar måste vara tillräcklig breda för personer med funktionsvariationer som kommer i rullstol, att ambulans enkelt ska kunna komma ut och in med bårar, skyltar vid entré och i lokalen ska vara lättbegripliga för att patienter med enkelhet ska kunna navigera i kliniken.

Toaletter ska vara tillgänglighetsanpassade och skild från personalens.

Det ska också finnas utrymmesvägar med lättfattlig skyltning vid eventuell brand eller rökfyllning.

Citiklinikens lokaler är relativt nybyggda, moderna och rymliga, och uppfyller alla dessa krav.

Att besöka oss

Det är lätt att ta sig till oss. Vi huserar på Kyrkogatan 11 som ligger några hundra meter från centrala busstationen. Om du kommer med bil så läs om parkering under systerfliken i menyn.