LÄkarintyg

Nära vård hos oss


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Läkarintyg

Vi ordnar med de intyg eller utlåtelser du kan tänkas vara i behov av.

Vissa intyg är avgiftsbelagda eller enbart patientavgift behöver betalas. För vissa intyg tar vi en ersättning enligt gällande prislista.

Boka tid för intyg

När du är i behov av intyg så boka tid hos oss på 0176 - 190 20 eller boka på nätet.

Observera dock att vi kanske inte kan hantera de mest omfattande intygen och sådana som kan kräva särskilda certifikat.

Vänligen ring oss för just dina önskemål så att du inte bokar på nätet i onödan.

Höga krav på intyg och utlåtanden

Myndigheter, försäkringssystem har högt ställda krav på korrekta läkarintyg eller utlåtande.

Vi utfärdar läkarintyg och utlåtande för Transportstyrelsen, Försäkringskassan, Kommunen, Landstinget, Arbetsgivaren mm.

Vissa intyg är avgiftsfria och ingår som en del i landstingets vårdutbud.

Som vårdgivare och avtal med Stockholms Läns Landsting tillämpar Citikliniken gällande regelverk för intyg och prissättning.

Transportstyrelsen - Alkolås, narkotika

Vi hanterar inte intyg till transportstyrelsen avseende alkolås eller narkotika. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till en körkortsmottagning.

Avgifter och högkostnadsskydd

Avgifterna för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i hög-kostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ung-dom under 18 år betalar avgift enligt detta regelverk.

Avgiftsbelagda intyg

Momsplikt

Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller vårda en person ses inte som ett led i sjukvården. Kroppsundersökningar, provtagningar eller utredningar som görs av legitimerad personal, med det huvudsakliga syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en tredje parts beslut är momspliktiga.

Intyg- och besöksavgift

INTYGSAVGIFT OCH BESÖKSAVGIFT tas ut i de fall patienten vid ett läkar-besök i öppenvården begär ett avgiftsbelagt intyg.
ENDAST INTYGSAVGIFT tas ut i de fall då skälet till patientens kontakt med vården är att få ett intyg.

Avgiftsnivåer/Timtaxa

Om intyget inte finns prissatt, betalar du en taxa på 300 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart. Timtaxa gäller även för intyg som är skrivna på annat språk än svenska.

Intyg A: Utfärdas utifrån journal-kopior eller kännedom om patienten (15 min)
Avgift utan moms: 300 kr
Avgift med moms: 375 kr

Intyg B: Undersökning av patienten krävs (30 min)
Avgift utan moms: 600 kr
Avgift med moms: 750 kr

Intyg C: Undersökning, tester, diagnos-bedömning etcetera krävs (45 min)
Avgift utan moms: 900 kr
Avgift med moms: 1125 kr