Välkommen till Citikliniken

Sammanhållen vård och omsorg

Citikliniken erbjuder primärvård och privatvård med medicinska utredningar och behandlingar med fokus mot seniorer. Vi erbjuder rådgivning och stödjer dig till en hälsosammare livsstil.

Vi bedriver en sammanhållen vård och omsorg för seniorer integrerat med hemsjukvård, hemrehab och hemtjänst samt har en äldremottagning.

Citikliniken är certifierad enligt kvalitetsstandard 9001:15

Du kan enkelt boka tid på nätet och läsa din journal och recept.

Det går bra att boka tid med vår online läkare.

Hos Citikliniken Hälsa kan du beställa hälsotester, hälsopaket eller fitnesspaket.

Vi är certifierade för personcentrerad vård och omsorg för kvalitet 9001:15 och miljö 14001:15