Undersköterskor

Undersköterskor som arbetar hos Citikliniken är stödjande i patientens omvårdnad, gör medicinska provtagningar, tar mätvärden (blodtryck, vikt, EKG m.m) beställer olika medicinska produkter, kvalitetssäkrar labbet och arbetar även i hemsjukvården vid behov och mycket annat.