Allmänna råd

Diabetesmottagningen


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Allmänna råd

Kort allmänt råd inför besök på mottagning och egenvården av diabetes.

Inför uppföljande läkarbesök

Normalt görs 1-2 besök per år för att följa upp din diabetesstatus. Inför ett läkarbesök bör du som minst ha fått en bokning för blodprovstagning och analys av långtidssockret (HbA1c). Höga värden i kombination resluterar ofta i omställning av medicinering eller kostråd. Om av någon anledning blodprovstagning inte är gjord inför läkarbesök meddela mottagningen i god tid.

Övervakning av diabetes

En bra kontrollerad diabetes minskar sena negativa effekter av sjukdomen. En god kontroll av långtidssockret är därför centralt i behandlingen. Att följa diabetes-teamets kostråd och medicinering ger en bra kontroll av din diabetes. Diabetessjuksköterskan hjälper dig under året med stöd, rådgivning och hjälpmedel.