Hudmottagning

Citikliniken bedömer, utreder och behandlar olika hudåkommor

Vi utreder och behandlar en mängd av hudåkommor men om du har hudproblem som vi inte kan bedöma eller åtgärda på vår mottagning så ordnar vi med en kvalificerad remiss till en annan vårdgivare inom vårdval hud i Region Stockholm.

Hudmottagningen på Norrtälje Sjukhus tar ej emot remisser inom hud.