Kvalitet

Värdegrund, Kvalitet, Miljö m.m


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Kvalitet

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp. Vi på Citikliniken vill därför redovisa vår kvalitetsförsäkring med följande.

Citikliniken är följsamma till kvalitetsstandarden ISO 9001.

All vår personal som ger råd och behandlingar är legitimerade läkare eller sjuksköterskor.

Våra utredningar och behandlingar journalförs enligt Patientdatalagen.

Vårt lokala laboratorium är kvalitetssäkrad av Karolinska Universitetslaboratoriumet.

Vi har primärvårdsavtal med Stockholms Läns Landsting och Kommunalförbundet.

Vi har primärvårdsavtal med Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.

Citikliniken har ansvarsförsäkring.

Vårt bokningssystem och betalningssystem följer industristandard.

Våra användarvillkor och integritetspolicy följer Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR)

Du kan läsa mer om respektive kvalitetsförsäkring under flikarna på denna hemsida