Övriga vaccinationer

Citikliniken Vaccination
Vi kan tyvärr inte täcka 100% av alla vaccinationer som är möjliga och tillåtna i Sverige av de mer sällsynta slagen, men är du ute i god tid så maximerar du dina möjligheter till ett bra reseskydd. Tala med vår rådgivning om detta.
Kontakta oss om du inte hittar den vaccination du söker.