Hypertoni | Citikliniken Sverige

Screening av högt blodtryck


Screening av Hypertoni


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Citikliniken screenar högt blodtryck för att minska risken för hjärtsjukdom och stroke

Högt blodtryck ska ner!

Citikliniken bedriver opportunistisk screening av högt blodtryck som ett första led i att minska risken för hjärtsjukdom och stroke i befolkningen.

Stora risker med högt blodtryck

Högt blodtryck kan innebära stora risker av kardiovaskulära sjukdomar och stroke. Om man lider av högt blodtryck (hypertoni) är det viktigt att få ner blodtrycket för att minimera risker för dessa sjukdomar. Rent generellt är det ideala måltrycket nästan densamma hos hela befolkningen (140/90) men beroende på om man har andra diagnoser och ålder kan måltrycket variera för att minska på risker och undvika komplikationer vid behandling.

Strukturerade metoder

En av vårdcentralens uppgifter är att ta hand om dessa patienter och det kan göras på ett mer eller mindre strukturerat sätt. Precis som för Diabetes och Astma/KOL, några av våra största folkhälsosjukdomar, vilka skall följa nationella eller regionala vårdprogram, bör man hantera dessa patienter på ett mer strukturerat sätt. Vi kan alltid bli bättre. Därför bygger vi nu ut vår vårdcentral för att till och med bättre än idag hantera hypertoni-patienter. Bland övrigt kommer detta innehålla ett mer kvalificerat sätt att följa upp vissa grupper av patienter på vår livsstilsmottagning och med självskattningsinstrument.

Många patienter har redan på olika sätt fångats upp av vården där blodtrycksmätning är ett naturligt inslag oavsett diagnos. Dessutom behöver även själva blodtrycksmätningen i sig själv gås igenom eftersom den kan påverkas av s.k vitrockseffekter och hur den faktiskt genomförs.

Kampanj som ett led att bekämpa högt blodtryck

Så som ett led i en kampanj för bättre förebyggande hjärta- och kärl- hälsa går vi nu ut med en ny kampanj för blodtrycksmätningdagar för hela Norrtäljes befolkning som då gäller under nästan hela våra öppettider.

Vi börjar därför med att erbjuda alla som kanske inte har besökt vården på länge att komma till oss för en blodtrycksmätning mellan kl 8-16 som listad patient vilka först prioriteras. Är man inte listad så går det snabbt att lista sig på plats. Är man under 84 år är patientavgiften endast 100 kr, ett lågt pris med tanke på betydelsen av en blodtrycksmätning utförd av professionen.

Eftersom detta är så viktigt för patienterna så skulle vi egentligen vilja gå ut gratis med ett sådant här erbjudande, men det är enligt etik och marknadsföringslagar inom vården inte tillåtet.