Utlandsresa

Allmänna Råd - reseskydd


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Allmänna råd vid utlandsresa - Reseskydd

Infektionsläget i världen förändras ständigt, även i Sverige, och vacccinationsreglerna varierar i olika länder så råd om sjukdomar och vaccinationer inför din utlandsresa och även här hemma är färskvara. Kontakta därför en vaccinationsmottagning eller vårdcentral minst 4-6 veckor före din avresa till ett land utanför västra Europa.

Senaste uppdaterade råd och rekommendationer för utlandsresa och vaccinationer återfinns hos Reserådet, Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten. Om informationen är motsägelsefull med vår hemsida så gäller nedan länkar.

Reserådet
Vårdguiden
Folkhälsomyndigheten

Grundvaccination

Du bör vara vaccinerad mot difteri, stelkramp och polio inför alla utlandsresor. Om du inte har haft mässling eller inte är vaccinerad med två doser mässlingsvaccin bör du vaccinera dig även vid resa inom Europa.

Malaria

Framför allt i Afrika söder om Sahara, är det viktigt att ha ett bra skydd mot malaria.

Ej vaccinerbart

Vinterkräksjuka, denguafeber, diarresjukdomar som salmonella, campylobacter, shigella eller parasiter som giardia är inte möjligt att vaccinera sig mot.

Hälsoproblem #1

Trafikolycksfall och olycksfall i samband med bad är vanligaste hälsoproblemet vid våra resmål.

Skydd och Hygien

Insekts- och parasitskydd

Många olika slags infektioner sprids via myggor, fästingar och andra insekter. Ett bra boende med luftkonditionering skyddar väl mot myggbett nattetid. Men om man bor enklare i tropiska områden rekommenderas ett impregnerat myggnät som skydd framför allt mot malaria.

Myggmedel och kläder som skyddar mot bett rekommenderas dagtid och vid vistelse i skogsområden.

Skor på fötterna skyddar mot parasitangrepp.

Undvik bad i sötvatten i tropiska områden på grund av risken för snäckfeber, shistosomiasis.

Handhygien

Tarminfektioner sprids via förorenad mat och dålig handhygien.

Ät väl kokt eller stekt mat. Råa grönsaker måste vara sköljda i rent vatten.

Var noga med att tvätta händerna med tvål före matlagning och måltider samt efter toalettbesök. Använd gärna handsprit.

Kondom

Tänk på att skydda dig med kondom mot sexuellt överförbara sjukdomar som, klamydia, gonorré, hiv, hepatit B coh syfilis. I många länder är dessa sjukdomar mer vanligt förekommande än i Sverige. Personer som bär på smittan saknar ofta tydliga symtom och ser helt friska ut.