KBT

Vid ångest depression och Kriser


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) består ofta av lite längre behandlingsserier med mycket självdeltagande. Därför är det viktigt att innan en sådan behandling kan påbörjas måste rätt bedömning göras vid din psykosociala utredning. Det görs av vår psykolog som fått remiss av läkare eller i samband med det första psykologbesöket.

Ring oss på 0176-19020 om du känner att du är i behov av psykolog eller behöver träffa läkare.