Remiss till HUdspecialist

Vi hjälper dig med hudproblem


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Remiss till hudspecialist

Om du har hudproblem som vi inte kan bedöma eller åtgärda på vår mottagning så ordnar vi med en kvalificerad remiss till en hudspecialist inom vårdval hud i Region Stockholm.

Hudmottagningen på Norrtälje Sjukhus tar ej emot remisser inom hud.