Remiss till hudspecialist

Om du har hudproblem som vi inte kan bedöma eller åtgärda på vår mottagning så ordnar vi med en kvalificerad remiss till en hudspecialist inom vårdval hud i Region Stockholm.

Hudmottagningen på Norrtälje Sjukhus tar ej emot remisser inom hud.