Lunginflammation

Information


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Influensa-Lunginflammation

Influensan kommer varje år till Sverige under vinterhalvåret och brukar vara som mest intensiv i januari och februari.  Viruset är mycket smittsamt och förändras från år till år och det ä svårt att undvika spridning. Runt 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen. Man börjar smitta redan ett dygn innan symtomen bryter ut, så man kan vara smittbärare utan att veta om det. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Smittrisken är större inomhus än utomhus.

För de flesta innebär influensa att man blir febrig, snuvig, får huvud- och ledvärk och får stanna hemma någon vecka. Men hos äldre personer, gravida och personer med kroniska sjukdomar kan influensan utvecklas till en allvarlig sjukdom, som till och med kan vara livshotande.

Äldre och kroniskt sjuka som får influensa blir dessutom extra mottagliga för andra infektioner, framförallt lunginflammation, som också är en allvarlig sjukdom. För att skydda dig mot lunginflammation erbjuds du även vaccin mot pneumokocker. Det är den vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation.

Genom att vaccinera dig kan du minska risken för svår influensa och lunginflammation med 30-50 procent. Du kan ta influensavaccinet och pneumokockvaccinet vid samma tillfälle.

Varje år kommer nya influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong. Däremot räcker det för de flesta vuxna att ge pneumokockvaccination bara en gång.

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre olika influensatyper eftersom det kan vara flera olika utbrott under ett år med olika influensavirus.  Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Vaccinet innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

Influensa- och pneumokockvaccination är gratis för riskgrupper

Lunginflammation-Pneumokockvaccin

Pneumokockvaccin skyddar mot de 23 vanligaste typerna av pneumokockbakterier, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Totalt finns över 80 pneumokocktyper.

Vaccinationsprogrammet mot lunginflammation?

Pneumokockvaccinet behöver du i normala fall bara ta en gång. Efter 10–14 dagar ger vaccinet ett 60-procentigt skydd mot allvarlig lunginflammation.
Vissa personer med nedsatt immunförsvar, eller personer som saknar mjälte, rekommenderas en andra dos när det gått sex år eller mer. Mer än två doser behövs inte för någon.

Biverkningar för Pneumokockvaccin?

Ungefär 5–10 procent av alla som vaccineras brukar bli röda, svullna och ömma runt området där man fått sprutan, men det går över på två till tre dagar.
Några procent kan få en rejäl svullnad i armen under ett par dagar. Feber och andra biverkningar är dock mycket ovanliga.

Biverkningar för Pneumokockvaccin?

Ungefär 5–10 procent av alla som vaccineras brukar bli röda, svullna och ömma runt området där man fått sprutan, men det går över på två till tre dagar.
Några procent kan få en rejäl svullnad i armen under ett par dagar. Feber och andra biverkningar är dock mycket ovanliga.