Vår Psykolog - Susanne Järnmark

Vid ångest depression och Kriser


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Citikliniken´s Psykolog

Det är inte ett krav att ha legitimerade psykologer på en vårdcentral, men Citikliniken arbetar för att minska den psykiska ohälsan i samhället. Då är det viktigt att en psykolog gör en första bedömning vid en psykosocial utredning. Våra läkare gör en bedömning och skriver remiss till psykolog, alternativt görs bedömningen i samband med det första psykologbesöket. Psykologen arbetar med stödjande, vägledande och behandlande samtal, information och motiverande samtal.

Typiska diagnos- och målgrupper

Kriser - Stressrelaterade sjukdomstillstånd - Depressioner - Ångestsyndrom - Psykiska besvär förknippade med somatisk sjukdom -  Åldersbetingade psykiska symtom -  Rehabilitering – samverkan olika aktörer - Okomplicerade psykosomatiska tillstånd - Beroendeproblematik

Susanne Järnmark, Leg. Psykolog
Susanne är specialiserad inom KBT och har främst behandlat olika former av ångestsyndrom och depressioner. Även inriktad för personer i kris eller har problem med stress.

E-post: susanne.jarnmark@citikliniken.com

Susanne Järnmark, Leg. Psykolog
Susanne är specialiserad inom KBT och har främst behandlat olika former av ångestsyndrom och depressioner. Även inriktad för personer i kris eller har problem med stress.

E-post: susanne.jarnmark@citikliniken.com