Ägare, styrelse och ledning

Vi är hängivna vår vision att göra skillnad inom vård och omsorg. Vi arbetar personcentrerat med hög kontinuitet. Det bidrar till en sammanhållen vård och omsorg med trygg tillgänglighet för dig och dina anhöriga.

Ledning och ägare för Citikliniken har en bred och samlad kompetens inom företagande och medicinsk sakkunskap samt äldreomsorg. Ledningen består till stora delar av grundarna av företaget och dess styrelsemedlemmar. I ledningen ingår öven Medicinsk Ansvarig Läkare (MAL) som har specifikt ledningsansvar för medicinska frågor och är rådgivande åt formella ledningen. I gruppen ingår även senior medicinsk rådgivning utan formellt ledningsansvar.

Roger Svensson

Grundare och VD, verksamhetschef, styrelseordf.

Roger har sin bakgrund som forskningledare på Karolinska Institutet och Vinnova Center of Excellence inom avancerad cancerbehandling.

Ett flertal projekt har lett till avknoppade företag varav två börsintroducerades.

Roger har alltid verkat inom vård och omsorg samt medicinteknik och grundat och lett flera företag inom området.

Roger har doktorsexamen från Stockholms universitet / Karolinska Institutet och MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt är Leg. Sjukhusfysiker.

Isabella Svensson Rissanen

Grundare, styrelse, operativ chef

Isabella är grundare av Citikliniken med huvudsaklig uppgift att implementera infrastruktur och vårdprogram och leda det dagliga arbetet.

Isabella har bl.a drivit utvecklingen telemedicinlösningar med virtuella doktorer.

Isabella är en erfaren projekt- och IT-systemschef och utvecklare av kvalitetsledningssystem för hälsovårdslösningar inom diabetes, astma och hypertoni.

Hon ansvarar för att på kliniken införa flera offentliga digitala sjukvårdstjänster, 1177 Vårdguiden, i Stockholms län.

Hon har studier inom vetenskapsteori, kultur och media från Stockholms universitet.

Sirpa Rissanen

Grundare

Sirpa har över 40-års erfarenhet inom vård och omsorg med fokus inom äldreomsorg och psykiatri. Sirpa har ett starkt engagemang för äldre och en finsk sisu, en oslagbar kombination parat med en moralisk kompass.

Sirpa är utbildad undersköterska och har sedermera studerat till kulturvetare på Stockholms Universitet.

Dr. Mikael Eriksson

Medicinsk Ledningsansvar (MAL)

Mikael Eriksson har medicinsk ledningsansvar hos Citikliniken.

Mikael är specialiserad i allmänmedicin och har sin grundutbildning från Karolinska Institutet.

Mikael har mångårig erfarenhet från primärvården som distriktsläkare på vårdcentraler i framförallt Stockholms Län och Uppland.

Mikael drev tidigare ett egenägt företag inom företagshälsovården.

Dr. Ingemar Edfors

Senior Rådgivare

Ingemar Edfors arbetar som läkare hos Citikliniken och är även senior rådgivare till ledningen, demensteamet och FoU.

Ingemar är specialiserad i allmännmedicin och har sin grundutbildning från Karolinska Institutet.

Ingemar har s.k dubbelkompetens och är även specialiserad inom geriatrik.

Ingemar har mångårig erfarenhet från primärvården som distriktsläkare på vårdcentraler och på äldreboende.

Ingemar har även tidigare varit verksamhetschef och ägare av en vårdcentral i Rimbo.