Vår Värdegrund

Vi har en livsviktig uppgift


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Värdegrund

Vi på Citikliniken sätter stort värde i att skapa tillgänglig trygghet för våra patienter och kunder. Mötet med våra patienter ska genomsyras av respekt och tillit och när de som bäst behöver den. Det åstadkommer vi genom att erbjuda en personcentrerad vård med hög kontinuitet.