Transparent Vård

Vi har en livsviktig uppgift


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Transparens och öppenhet i vården

För att stärka allmänhetens förtroende för vård och omsorg i privat regi har vi med Vårdföretagarna ingått en överenskommelse kring transparens och öppenhet i vård och omsorg. Nedan presenterar vi därför för allmänheten sammandrag av intressant information om vårt företag. Informationen finns i andra publika källor och/eller på denna webbplats.

Kontaktinformation

Citikliniken Sverige AB

Kaserngatan 1, 761 46 Norrtälje

kontakt@citikliniken.com

roger.svensson@citikliniken.com

Ägare

Roger Svensson, Isabella Svensson Rissanen, Karl-Eskil Svensson Rissanen, Karl-Arvid Svensson Rissanen, Karl-Oskar Svensson Rissanen

Styrelse

Roger Svensson (VD, Ordf)

Isabella Svensson Rissanen (vice VD)

Bolagets resultat

Öppna källor: Bolagsverket och t.ex. www.allabolag.se

Basfakta om verksamheten

Citikliniken är en utförare som verkar inom Lagen om Valfrihet (LOV).
Hos oss gäller Tillgänglig Trygghet. Med Tillgänglig menar vi att det ska vara lätt att nå oss och att du når rätt kompetens när du behöver den. Med Trygghet menar vi att du ska känna förtroende för oss och vår kompetens.

Citikliniken har auktorisation att bedriva husläkarmottagning (vårdcentral) i Norrtälje Kommun (Vårdvalet) samt Seniormottagning.
Citikliniken har direktavtal med Region Stockholm att bedriva vaccinationsverksamhet.

Citikliniken har ca 3000 listade patienter på mottagningen.

Självdeklaration

För att kvalitetssäkra vår verksamhet använder vi oss av ett kvalitetsledningssystem och följer Socialstyrelsens rekommendationer SOFS 2011:6 för ledningssystem. Följsamheten är dessutom krav vid alla auktorisationer vi avtalat med kommuner och landsting vi verkar i. Vi avger även årligen en patientsäkerhetsberättelse.

ISO certifiering personcentrerad vård

Citikliniken Sverige AB är isocertifierad i enlighet inom Kvalitet ISO 9001:2015 och Miljö 14001:2015. Det innebär att verksamheten revideras internt och externt av oberoende revisorer.

Patient- och brukarundersökningar

Verksamhetens kvalitetsresultat finns att hämta i öppna officiella källor presenterade av kommuner, landsting och myndigheter såsom t.ex Socialstyrelsens ”Äldreguiden”.

Personalinformation

Citikliniken har ca 20 medarbetare varav vissa är under säsong (t.ex sommartid).
Vi har läkarspecialister inom allmänmedicin, geriatrik, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast. 
Sjuktalen är under 1%.

Kollektivavtal

Citikliniken är medlem i Vårdföretagarna (Almega) och har tecknat kollektivavtal.