Grundvaccin

Ett måste!

Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Grundvaccin

Alla personer - oavsett om man reser utomlands eller stannar hemma i Sverige - bör ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp och difteri.

De som inte blivit vaccinerade mot eller haft mässling bör även överväga denna vaccination. I viss mån gäller även detta påssjuka och röda hund.

Röda Hund


Röda hund är en smittsam virussjukdom. Man kan till exempel bli smittad när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids.

Sjukdomen är oftast lindrig för den som får den, men om en gravid kvinna blir sjuk kan fostret få svåra skador. Risken är störst under de första sexton veckorna av graviditeten. På mödravårdscentralen får man därför göra ett test som visar om man har haft röda hund. Man kan inte vaccinera sig när man är gravid eftersom det också kan skada fostret. I stället får man vaccinera sig efter förlossningen.

Eftersom de flesta barn är vaccinerade mot röda hund är sjukdomen mycket sällsynt. I många andra länder är den däremot vanlig och skulle snabbt komma tillbaka om vi skulle sluta med vaccination i Sverige.

Från att man har smittats tills sjukdomen bryter ut kan det gå mellan två och tre veckor. Man brukar bli frisk efter några dagar.

Symtom

Om man har röda hund är det vanligt att man får snuva och svullna lymfkörtlar, särskilt i nacken. Man känner sig oftast inte särskilt sjuk.

Efter några dagar brukar brunaktiga eller blåröda utslag sprida sig från ansiktet och ner över armarna och benen. Man kan också få feber och ont i lederna.
Preparatet kan också öka risken för svamp i underlivet. Det kan därför vara lämpligt att ta med något preparat även mot detta. Rådgör med din läkare!
Doxycyklin skall ej ges till barn yngre än 8 år på grund av att skador kan uppstå i tändernas emalj.

Behandling

Det finns ingen behandling som hjälper mot röda hund, men sjukdomen går över av sig själv efter några dagar. Man kan behöva ta det lite lugnt, precis som vid en vanlig förkylning.

Uppsöka vården?

Om man misstänker att man har fått röda hund bör man kontakta en vårdcentral.

Om man är gravid och orolig för röda hund kan man kontakta sin mödravårdscentral eller en vårdcentral.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.´

Stelkramp


Stelkramp orsakas av ett nervgift från en bakterie, som kommer in i kroppen via sår. Giftet blockerar nerver i ryggmärgen och gör att man får kramper i musklerna. Även bagatellartade skador kan utgöra en risk. Bakterien finns exempelvis i jord.

Från att man har smittas tills sjukdomen bryter ut kan det gå mellan tre dygn och tre veckor.

Stelkramp kan vara livshotande, men om man får behandling i tid blir man oftast bra igen.

Vaccination ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen och Stelkramp är en mycket ovanlig infektion i Sverige eftersom man oftast har vaccinerats vid flera tillfällen redan som barn och fått ett bra skydd. De få som blir sjuka har inte tillräckligt vaccinationsskydd. Om det har gått mer än 20 år sedan man senast blev vaccinerad rekommenderas man därför att göra det igen.

Symtom

Om man har stelkramp får man krampliknande muskelsammandragningar. De börjar i ansiktet och halsen och sprider sig till kroppen, armarna och benen. Kramperna sätts igång av yttre intryck som beröring eller ljud.

Behandling

Eftersom de kramper man får kan vara så kraftiga att man riskerar att kvävas, brukar man få ligga i respirator och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen. Man brukar också få behandling med antibiotika och motgift.

Uppsöka vården?

Om man misstänker att man har stelkramp ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Man bör också kontakta en vårdcentral om man

inte är vaccinerad mot stelkramp
inte har fått så många vaccinationer som behövs
får ett bett eller annat sår och är osäker på om man har tillräckligt vaccinationsskydd.
Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Vaccination av Stelkramp

De flesta personer som är födda från mitten av 1950-talet och framåt har fått ett grundskydd som omfattar tre vaccinationer samt en fjärde dos i 10 års-åldern. Män som gjort militärtjänstgöring före 1990 har i regel även fått en påfyllnadsdos. Likaså kan personer som varit utsatta för en sårskada ha fått en vaccination extra.

Se till att du har ett grundskydd som omfattar tre stelkrampsvaccinationer. Därefter bör du fylla på med en fjärde dos efter ca 10 år. Denna dos ger ett 20 till 30-årigt skydd.

Difteri


Difteri är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av ett gift från en bakterie. Giftet kan skada många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna.Sjukdomen sprids från person till person och infektionen sätter sig oftast i svalget.

Risken att bli smittad är störst i vissa länder i Afrika, i Indien och Indonesien. I Sverige är det en sällsynt sjukdom och ingen har fått difteri de senaste 25 åren.

Difteri smittar enbart mellan människor, genom kontakt med saliv. Sjukdomen kan spridas om man till exempel kysser varandra eller dricker ur samma glas. Det är ovanligt att en sjuk person smittar någon utanför den allra närmaste vän- och familjekretsen.

Redan på 1930-talet började man vaccinera mot difteri, men långt ifrån alla fick vaccinationen. Precis som stelkramps­vaccinationen har de flesta personer födda från mitten av 1950-talet fått ett grundskydd, också detta omfattande tre vaccinationer. En fjärde dos erhölls sedan i 10 års-åldern.Dessvärre fick många barn under delar av 1960- och 70-talet ett mindre effektivt vaccin, varför dessa ungdomar fick komplettera med en extra difterivaccination i årskurs 9.

Symtom

Från att man blir smittad till att man blir sjuk går det oftast två till fem dagar. Men man kan vara smittbärare i flera månader utan att bli sjuk.
Difteri börjar oftast med en svalginfektion och liknar halsfluss med feber och svårighet att svälja. Senare är det vanligt att man får svårt att andas, hosta och varig, blodblandad snuva.

Behandling

Difteri är en livshotande sjukdom om man inte får behandling. Efter behandling blir man oftast frisk.

Om man är smittad eller sjuk får man behandling på sjukhus med antibiotika.

Uppsöka vården?

Man ska kontakta en vårdcentral om man

har ont i halsen och feber i tre-fyra dagar
mår mycket dåligt
har svårt att svälja eller andas.
Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd om vad man ska göra.

Vaccination av Difteri

Det finns vaccin som skyddar mot difteri och det ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Kontrollera att du fått ett grundskydd som omfattar tre difterivaccinationer och en fjärde dos efter ca 10 år. Ytterligare difterivaccinationer kan övervägas med ca 20 års intervall."Trippel" var en beteckning för ett kombinerat vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta."Dippel" eller ”duplex” var på motsvarande sätt ett kombinerat vaccin mot stelkramp och difteri.

Polio


Polio är en virussjukdom som påverkar nervsystemet och kan medföra förlamning. Polio smittar med avföring och sprids via infekterat vatten och avlopp.

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år. Viruset finns idag endast kvar i ett fåtal länder i världen, till exempel i Nigeria och Indien, men kan spridas till andra länder. Om man planerar att åka till ett land där polio finns ska man försäkra sig om att man har fullständigt vaccinationsskydd. Man kan annars riskera både att själv få sjukdomen och att sprida den vidare. Många som smittas av viruset blir inte själva sjuka, men kan ändå smitta andra.

De allra flesta som får polio blir helt friska. Några få blir förlamade, vanligtvis i benen. Man kan också bli förlamad i andningsmusklerna, och då är sjukdomen livshotande om man inte får vård. Polio är ofta en allvarligare sjukdom ju äldre man är när man smittas.

Om man har haft polio som barn kan man många år senare få besvär på nytt, så kallad postpolio. Man kan då bli svag i musklerna och mycket trött i kroppen.

Symtom

Polio brukar börja med att man får feber, blir trött, får huvudvärk och kräks. Ett fåtal får sedan en inflammation i ryggmärgen som kan orsaka förlamningar.

Behandling

Det finns ingen behandling mot polio. Om man blir förlamad i andningsmusklerna behöver man få hjälp att andas av en respirator.

Uppsöka vården?

Om man inte är vaccinerad mot polio och får symtom på sjukdomen ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning.

Om man har haft polio tidigare i sitt liv och misstänker att man har fått postpolio bör man kontakta en vårdcentral.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd, även från utlandet.

Vaccination Polio

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år.

Grundskyddet omfattar tre vaccinationer. Skyddet förbättras sedan med en fjärde dos efter ca 5 år.

Ytterligare en dos kan övervägas vid resa till vissa tropiska länder.

Mässling


Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Man kan till exempel bli smittad när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids.

Ofta är man rejält sjuk med hög feber i någon vecka, och det kan ta flera veckor innan man har hämtat sig helt. Det är också ganska vanligt att man får en följdsjukdom, som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Ibland, men det är mycket ovanligt, kan mässling leda till en allvarlig inflammation i hjärnan.

Eftersom de flesta barn idag vaccineras mot mässling har sjukdomen blivit ovanlig i Sverige, men den skulle snabbt komma tillbaka om vi slutade med vaccination. I många andra länder är sjukdomen vanligare, vilket kan vara bra att tänka på om man ska åka utomlands med barn som inte är vaccinerade mot mässling.

Det kan ta mellan en och tre veckor från att man har smittats tills man blir sjuk.

Symtom

Om man har mässling så får man oftast hög feber, torrhosta, irriterade och ljuskänsliga ögon.
Efter några dagar får man utslag som först är ljusröda och sedan blir mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen.

Behandling

Det finns ingen behandling som hjälper mot mässling, men febernedsättande mediciner kan göra att man mår lite bättre. Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast vill man undvika skarpt ljus eftersom ögonen är irriterade.

Uppsöka vården?

Om man misstänker att man har fått mässling bör man kontakta en vårdcentral.

Man kan alltid ringa till sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Vaccination Mässlingen

Eftersom de flesta barn idag vaccineras mot mässling har sjukdomen blivit ovanlig i Sverige, men den skulle snabbt komma tillbaka om vi slutade med vaccination. I många andra länder är sjukdomen vanligare, vilket kan vara bra att tänka på om man ska åka utomlands med barn som inte är vaccinerade mot mässling.