Remiss till Psykolog

Vid ångest depression och Kriser


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Remiss till psykolog

Läkare gör en bedömning och skriver remiss till psykolog, alternativt görs i samband med det första psykologbesöket. Remissen kan vara intern (dvs hos oss själva) eller komma från utomstående läkare. Vi samverkar även med vuxenpsykiatrin i Norrtälje och kan både få remisser därifrån eller remittera dit.

Remisser för berörda diagnos- och målgrupper

Kriser, stressrelaterade sjukdomstillstånd, depressioner, ångestsyndrom, psykiska besvär förknippade med somatisk sjukdom, åldersbetingade psykiska symtom, rehabilitering – samverkan olika aktörer, okomplicerade psykosomatiska tillstånd, beroendeproblematik m.m.