Profylax för Malaria

Ta hand om dig!


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Profylax för Malaria

Det finns olika typer av malaria, men alla typer sprids av myggor som för över parasiter till människan när de sticker.

Malaria finns i Afrika, Sydamerika och Asien. Risken att bli smittad av de allvarligaste typerna är störst i Afrika.

Oftast tar det mellan en till fyra veckor från de man blir smittad till att man blir sjuk. Men det kan också dröja månader, upp till flera år, innan man blir sjuk i malaria. Det beror på att parasiterna från myggan gömmer sig i levern under kortare eller längre tid innan de infekterar de röda blodkropparna.

Ibland behöver man ta läkemedel/malariatabletter i förebyggande syfte. Då är det viktigt att fortsätta att ta medicinen även sedan man har kommit hem igen. Bäst är att alltid försöka undvika myggstick.

Inga myggbett - ingen malaria!

För att undvika att bli smittad med malaria är det viktigt att skydda sig mot malariamyggans stick. De sticker oftast på kvällen och natten. Genom att sova under ett impregnerat myggnät eller med en fläkt eller luftkonditionering i rummet kan man försöka undvika att bli stucken. Myggmedel och skyddande klädsel kan också vara till hjälp.

Symtom - Behandling


Doxycyklinprofylax påbörjas senast ankomstdagen till malariaområdet och måste pågå under hela vistelsen samt fyra veckor efter utresan från området. Tabletterna intas dagligen tillsammans med måltid. Preparatet kan lösas i vatten eller sväljas hela men sköljs då ned med rikligt med vätska. Om du av någon anledning skulle kräkas inom en timme efter måltid finns risk att preparatet inte tas upp av kroppen och du skall då ta en ny full dos.

Symtom

Om man har fått malaria kan det ta en tid innan sjukdomen bryter ut, men när den gör det kan man snabbt bli mycket sjuk. Det är viktigt att man direkt söker sjukvård om man får feber medan man reser i, eller har lämnat, ett område där malaria finns.

Om man har malaria är det vanligt att man har frossa och svettbrytningar om vartannat och att man har hög feber som kommer och går. Man kan också ha ont i kroppen, huvudvärk, må illa, kräkas och ha diarré.

Behandling

Om man blir sjuk i malaria behöver man snabbt behandling. Oftast får man läkemedel i tablettform. Men ibland kan man behöva medicin direkt i blodet. Det får man oftast på sjukhus.

Uppsöka vården

Får man hög feber upp till tre månader efter att ha rest i länder där det finns malaria ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Det ska man också göra om man blir sjuk under resan och även om man har tagit förebyggande medicin.

Även om man är utomlands kan man ringa den svenska sjukvårdsrådgivningen för råd om vad man ska göra.

Graviditet - Amning

Gravida blir snabbt svårt sjuka av malaria och därför är det särskilt viktigt att de tar läkemedel mot sjukdomen. Om man är gravid eller planerar att bli gravid ska man berätta om det på vaccinationsmottagningen eftersom man då inte ska ta vissa tabletter.
De flesta tabletter mot malaria kan tas när man ammar.

Barn och skydd mot malaria

Barn kan använda läkemedel mot malaria. Barnets ålder och vikt avgör hur stor dos som behövs. En del tabletter mot malaria kan krossas och blandas i mat eller dryck.

Biverkningar allmänt

Det är viktigt att samråda med vaccinationsmottagningen och att följa instruktionerna noga eftersom överdosering av en del malariatabletter kan göra att man blir allvarligt sjuk.

Alla tabletter mot malaria kan ge biverkningar. Vilka biverkningar man kan få varierar mycket mellan olika sorters tabletter, därför är det bäst att fråga om biverkningarna på vaccinationsmottagningen.

Malariaprofylax


I första hand rekommenderas att man skyddar sig mot myggstick, man bör använda myggmedel på kvällen, och antingen ha luftkonditionering eller en fläkt i det rum där man sover. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar som står öppna. Som skydd över sängen kan man också ta med sig ett eget nät som är impregnerat med ett medel som gör att myggorna undviker nätet.

Om man ska resa till områden där risken att smittas är stor, det gäller särskilt många länder i Afrika, kan man ta läkemedel mot malaria i förebyggande syfte. I många städer och turistorter utanför Afrika är däremot risken för smitta väldigt liten eller ingen alls. Det är viktigt att undvika myggstick eftersom man kan smittas även om man tar läkemedel mot malaria i förebyggande syfte.

Vistas man i områden med låg risk för malaria, där det inte går att nå sjukvård inom ett dygn, kan man ta med sig läkemedel mot malaria att ta om man blir sjuk med feber.

Det finns flera olika tabletter mot malaria beroende på resmål (t.ex malariatyp), vistelsetid, typ av leverne och det varierar från person till person vilka som kan passa bäst. Det är bra om man kontaktar vaccinationsmottagningen tre veckor innan man ska resa, eftersom en del tabletter måste börja tas en till några veckor innan avresa.

Man tar tabletterna under resan och mellan en till fyra veckor efter att man har lämnat resmålet där malaria finns. En del behöver man ta varje dag, andra en gång i veckan. Hur många tabletter man behöver ta beror på hur gammal man är och hur mycket man väger.

Om man kräks direkt efter att man har tagit tabletten kan man ta en ny tablett för att inte missa skyddet. Har man diarré finns skyddet kvar och man behöver inte ta någon ytterligare tablett.Informera dig!

Du kommer säkert att möta andra resenärer som fått rådet att äta annan malariaprofylax än du själv gör, men grips inte av tvivel och strunta inte i din profylax; olika rekommendationer kan mycket väl vara jämngoda. Viktigast är att du tar dina tabletter!

Doxyferm (doxycyklin)


Doxycyklinprofylax påbörjas senast ankomstdagen till malariaområdet och måste pågå under hela vistelsen samt fyra veckor efter utresan från området. Tabletterna intas dagligen tillsammans med måltid. Preparatet kan lösas i vatten eller sväljas hela men sköljs då ned med rikligt med vätska. Om du av någon anledning skulle kräkas inom en timme efter måltid finns risk att preparatet inte tas upp av kroppen och du skall då ta en ny full dos.

Biverkningar

Till de vanligaste biverkningarna hör illamående, kräkningar och diarréer. Huden bör skyddas mot solen då det i annat fall finns risk för svårare hudrodnader.
Preparatet kan också öka risken för svamp i underlivet. Det kan därför vara lämpligt att ta med något preparat även mot detta. Rådgör med din läkare!
Doxycyklin skall ej ges till barn yngre än 8 år på grund av att skador kan uppstå i tändernas emalj.

Graviditet och amning

Preparatet skall ej användas under de sista tre månaderna av graviditeten, men kan däremot ges under amning.

Kombination med andra medicinska preparat

Doxycyklin kan påverka koncentrationerna i blodet av andra mediciner som exempelvis p-piller (med ökad risk för graviditet), medicin mot epilepsi samt preparat som minskar blodets koagulationsförmåga (Waran). Hör med din läkare om du är osäker.

Malarone


Malarone är ett annat alternativ som tages 1 tablett dagligen, påbörjas dagen innan och fortsättes en vecka efter utresa från malariaområde. Ger sällan biverkningar.
Information till dig som skall äta Malarone (atovaquone-proguanil): Malaroneprofylax påbörjas en dag före ankomst till malariaområde och måste pågå under hela vistelsen samt minst fem, men helst sju dagar efter utresa från malariaområdet. Tabletterna intas dagligen i samband med måltid. Om du av någon anledning skulle kräkas inom en timme finns risk att preparatet inte tas upp av kroppen och du skall då ta en ny full dos.

Biverkningar

Preparatet kan ge milda och snabbt övergående biverkningar som till exempel illamående, diarréer, huvudvärk, buksmärtor och munsår. Om du får symtom som du tror kan bero av malariaprofylaxen - rådgör med läkare!

Graviditet och amning

Preparatet skall undvikas under graviditet och amning eftersom kunskap saknas om eventuella biverkningar.

Kombination med andra medicinska preparat

Du bör inte kombinera Malarone med vissa antibiotika som till t ex tetracyklin eller Primperan (mot illamående och kräkningar). Sådan kombination kan medföra att koncentrationen av Malarone i blodet blir för låg och därmed minskar skyddet mot malaria. Hör med din läkare om du är osäker.

Lariam


Lariam ger relativt ofta biverkningar i form av oro, ångest och sömnbesvär. Bör av den anledningen prövas minst 3 veckor före resan. Tas 1 gång per vecka och avslutas 4 veckor efter utresa från malariaområde.

Information till dig som ska äta Lariam (mefloquin): För den som tidigare inte använt Lariam, kan man "prova" preparatet redan ca 3 veckor före avresan. Det är dock ovanligt att man får några biverkningar av tabletterna.
För den som tidigare har använt Lariam utan problem påbörjas profylaxen en vecka före ankomst till malariaområdet och fortsätter under hela vistelsen samt fyra veckor efter utresan från malariaområdet.
Tabletterna tas samma veckodag. Du bör också ta dem direkt efter en måltid och svälja dem tillsammans med rikligt med vatten. Om du av någon anledning skulle kräkas inom en halvtimma hinner preparatet inte tas upp av kroppen och du skall då ta en ny full dos. Vid kräkning efter 30-60 minuter efter tablettintaget tas istället en halv ny dos.

Biverkningar

Allvarliga biverkningar är sällsynta men yrsel, ångest och uppkördhet i magen kan förekomma. Om du skulle uppleva en oförklarlig oro, känna dig deprimerad, rastlös eller förvirrad, kontakta då snarast en läkare, eftersom dessa symtom i mycket sällsynta fall kan vara orsakade av Lariam.

Graviditet och amning

Om Du är gravid - rådgör med din läkare!
Du kan äta Lariam under amningsperioden.

Kombination med andra medicinska preparat

Du bör inte kombinera Lariamtabletterna med en del hjärtmediciner. Du skall inte heller kombinera preparaten Lariam och Klorokinfosfat. Hör med din läkare om du är osäker!

Om du fått Vivotifkapslar (tyfoidvaccin), skall du vänta med att börja äta Lariam till tre dagar efter sista Vivotifkapseln!

Klorokinfosfat


Klorokinfosfat som man börjar någon/några dagar för resan och fortsätter 4 veckor efter utresa från malarariaområde. Ger sällan biverkningar och tas 1 gång per vecka.

Information till dig som ska äta Klorokinfosfat: Profylax med Klorokinfosfat skall påbörjas senast ankomstdagen till malariaområdet. Tabletterna tas sedan regelbundet under hela perioden i området med malariarisk och fortsätter 4 veckor efter utresan från området. Tabletterna tas samma veckodag. Du bör också ta dem direkt efter en måltid och svälja dem tillsammans med rikligt med vatten. Om du av någon anledning skulle kräkas inom en halvtimme hinner preparatet inte tas upp av kroppen och du skall då ta en ny full dos. Vid kräkning efter 30-60 minuter efter tablettintaget tas istället en halv ny dos.

Biverkningar

Klorokinfosfat orsakar sällan några allvarliga biverkningar. Du kan dock uppleva lätt illamående, huvudvärk, yrsel, tillfällig svårighet att ställa om från fjärr- till närseende. Det brukar hjälpa att ta tabletterna i samband med kvällsmålet. Om du får symtom som du tror kan bero av malariaprofylaxen - sluta inte med profylaxen utan att först rådgöra med en läkare.

Graviditet och amning

Klorokinfosfat kan ätas under graviditet. Gravida kan dessutom bli svårare sjuka om de drabbas av malaria, varför profylaxen i dessa fall är speciellt viktig. Du kan också amma under tiden som du äter klorokinfosfat.

Kombination med andra medicinska preparat

Om du fått Vivotifkapslar (tyfoidvaccin), skall du vänta med att börja äta klorokinfosfat till tre dagar efter sista Vivotifkapseln.