Recept - Telefonrecept

Även Smidigt på 1177.se


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Recept - Telefonrecept

På 1177.se kan du förfråga om telefonrecept, förlängning m.m under vissa förutsättningar. Du kan framställa din förfrågan på 1177.se snabbt och enkelt via dator eller mobil för att slippa telefonköer.

Vi är väl medvetna om att det är bekvämt och underlättande för dig att använda vägen med telefonrecept och slippa planering med läkarbesök men i första hand rekommenderar våra läkare dig läkarbesök för din säkerhet skull, dosinställningar och för att undvika t.ex överförskrivning.

Logga in 1177.se

Receptförlängning

Receptförlängning görs på läkarbedömning

Receptförlängning för narkotiska preparat görs i allmänhet ej på telefon

Receptförfrågan och/eller läkartid

Observera att receptförskrivning följer lagstadgade regelverk.

Tänk på följande

Telefonrecept endast kan förskrivas undantagsvis och med enkla uttag. Planera därför in ett besök hos din husläkare i god tid innan din förskrivning går ut eller om du behöver resa bort.

Narkotiska läkemedel skrivs enbart ut i överenskommelse med din husläkare. Dock aldrig mer än ett preparat per förskrivningstillfälle.

Om det var länge sedan du träffade din läkare kan det vara dags för en läkemedelsgenomgång.