Sjuksköterskemottagning

Hälsa o Livsstil, Sårvård, Diabetes,

Sårvård, vaccination, hemsjukvård


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

våra sjuksköterskor

Citikliniken primärvård

Våra sjuksköterskor ansvarar för patientens omvårdnad, vaccinerar, gör medicinska provtagningar, beställer hjälpmedel, ger rådgivning, ansvarar över hemsjukvården och mycket annat. Alla våra sjuksköterskor roterar mellan Hemsjukvården, Vaccinationsmottagningen, Diabetesmottagningen och den reguljära Sjuksköterskemottagningen.

Åsa Möller, Leg. Sjuksköterska

Grundutbildning Sophiahemmet.
Livsstilssjuksköterska (utb. diabetes primärvård)
Vaccinationsansvarig.


Mångårig erfarenhet från primärvården som sjuksköterska inom hemsjukvården och vaccinationer på mottagning. Intresseområden inom motiverande samtal för bättre hälsa.

E-post: asa.moller@lugn-och-ro.se

Telefon: 0176 -190 20


Kerstin Asklund, Leg. Distriktssjuksköterska

Grundutbildning Karolinska Institutet


Mångårig erfarenhet från primärvården som distriktssjuksköterska och har innehaft flertal chefspositioner.

E-post: kerstin.asklund@lugn-och-ro.se

Telefon: 0176 -190 20


Ring oss på 0176-190 20 för bokning eller boka vård på nätet.