Stora risker med högt blodtryck

Högt blodtryck kan innebära stora risker av kardiovaskulära sjukdomar och stroke. Om man lider av högt blodtryck (hypertoni) är det viktigt att få ner blodtrycket för att minimera risker för dessa sjukdomar.

Ideala blodtryck

Rent generellt är det ideala måltrycket nästan densamma hos hela befolkningen (140/90) men beroende på om man har andra diagnoser och ålder kan måltrycket variera för att minska på risker och undvika komplikationer vid behandling.

Vi erbjuder drop-in

Vi erbjuder alla som kanske inte har besökt vården på länge att komma till oss för en blodtrycksmätning.