Journalföring enligt lagar och förordningar

Citikliniken för journal över alla utredningar och behandlingar och övriga vårdkontakter enligt Patientdatalagen. Endast samtycke från dig kan ge andra vårdgivare tillgång till din journal.

Läs mer ...Din Journal