verksamhet

POlicies


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Verksamhetspolicy

Bättre och bättre för varje dag

Citikliniken Hälsocentral levererar tjänster och produkter inom hälso och sjukvård. Vi vill aktivt bidra till att skapa mervärde och framgång hos våra kunder och medarbetare. Det är därför viktigt för oss att värna om kvaliteten på våra tjänster och produkter, vår arbetsmiljö samt bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att minimera vår negativa miljöpåverkan. En grundförutsättning för att detta ska lyckas är en hög ambitionsnivå och ett ständigt förbättringsarbete inom samtliga områden kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Våra värderingar hållbarhet, medmänsklighet och ansvar ska genomsyra hela organisationen samt ge stöd och vägledning i vårt förbättringsarbete. Citikliniken har därför upprättat ett antal principer för arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kunden i fokus

Kundens behov är grunden i vår verksamhet. Därför är det viktigt för oss att kundens välbefinnande står i centrum och att vi tar hänsyn till detta i samtliga aspekter. Därför är också våra medarbetares arbetsmiljö samt hanteringen av vår gemensamma jord viktig för Citikliniken.

Hög ambitionsnivå

Vi är övertygade om att vägen till hög kvalitet och nöjda kunder går via ett levande förbättringsarbete. Därför betraktar vi lagar, förordningar och andra bindande krav som en miniminivå och utmanar oss ständigt med att sätta nya ambitiösa mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att leverera högkvalitativa trygga tjänster, men också för att ge en god och säker arbetsmiljö samt en hållbar miljöprestanda.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra produkter och tjänster i alla steg. Därför ställer vi inte bara höga krav på oss själva, utan även på våra leverantörer, underentrepenörer och andra samarbetspartners.

Dessa principer ansluter till Citiklinikens övriga värderingar och policys som alla strävar mot att leverera högkvalitativa, trygga och tillgängliga tjänster och produkter för sjukvård, omsorg.

Citikliniken är följsamma till standarder för Miljö och Kvalitet


Kvalitet - ISO 9001

ISO 9000 är idag den mest använda standarden när det gäller kvalitet. ISO 9001 täcker utveckling, produktion, installation och service.
Ett genomgående tema i ISO 9000 är begreppet spårbarhet, dvs. att företaget för varje produkt när som helst kan gå tillbaka genom produktionskedjan och hela tiden analysera processen.

ISO 9001 är den mest omfattande i ISO 9000-serien.

Miljö - ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning. Denna standard är världens mest dominerande standard för miljöledning.

Ett miljöledningssystem enligt ISP 14001 utgår från företaget, dess processer och verksamhet, och fördelar ansvar och kompetens samt beskriver de dagliga miljöuppgifterna.