Kirurgi

I vår nya vårdcentral erbjuder vi den s.k lilla kirurgin, som innebär enklare kirurgiska ingrepp.

Ingreppen kan vara både planerade och oplanerade för alla åldrar.

Ex på lilla kirurgin

Sårsuturering

Operation av nageltrång

Excision hudtumör

Biopsi hudförändring