TBE-Vaccination

Fästingburen smitta


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

TBE - Fästingburen smitta

Tick Borne Encephalitis, TBE, är ett virus som överförs via fästingbett. Det kan ge hjärninflammation och svår infektion i nervsystemet. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter ungefär en vecka, men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Virus finns i fästingens spottkörtlar och överförs direkt vid bettillfället.

Eftersom fästingen är aktiv när temperaturen överstiger ca 7 grader Celsius finns risk för sjukdomen redan under våren. De flesta fall av TBE ses dock under sommaren och hösten.

Smittan finns i Sverige främst inom Upplands och Södermanlands skärgårdar, delar av Mälaren och i mindre omfattning längs ostkusten ner mot Blekinge. Sjukdomen finns dessutom på Åland samt i Centraleuropa, Baltiska länderna och Ryssland. Personer som ofta drar på sig fästingar i dessa områden bör vaccineras.

Men den senaste tioårsperioden har allt fler människor smittats och det geografiska utbredningsområdet för TBE-virus har ökat. Cirka 200 personer blir sjuka i TBE varje år.

De norra delarna av Region Stockholm är särskilt drabbat vilket kartan nedan visar.

tbe karta Region Stockholm

Fästing

Överväganden om vaccination

Vaccination rekommenderas om man befinner sig i eller kommer vistas inom riskområden i minst en vecka.

Riskområden

I Sverige längs ostkusten och kring Vänern och Vättern, i utlandet exempelvis Åland, de baltiska staterna och centrala Europa med framför allt Österrike

Vaccination

Vem ska vaccineras

De som planerar att vistas i fästingtäta områden i framförallt kustbanden i östra Sverige

Vem ska inte vaccineras

Vid överkänslighet mot något innehållsämne i vaccinet.

Vaccinationsprogram

Vaccinationen omfattar tre injektioner som ger ett gott skydd under de tre första åren.

Därefter ges en injektion med 3-5 års intervall om risken kvarstår.

Barn yngre än 7år

Barn under 7 år brukar inte bli svårt sjuka av TBE och behöver därför sällan vaccineras. Men alla barn över ett år kan vaccineras med samma intervall som vuxna. 2013 sänkte smittskyddsinstitutet gränsen för rekommendation av vaccinering av barn från 3 år till 1 år i riskområden.

Vuxen

Vi rekommenderar två doser det första året för att uppnå bästa skydd. Den andra dosen ges ca 1-2 månader efter den första. Observera att detta ger endast ett skydd för en säsong. För att bli skyddad i tre år så ger man en påfyllnadsdos efter ca 1 år. Sedan kan man fortsätta med påfyllnadsdoser vart tredje till femte år för ett fullgott skydd.

Över 60 år

Vi ger då tre doser det första året vilket ger ett skydd under 3 år.

För ett fortsatt fullgott skydd rekommenderas sedan en dos vart tredje år.

Graviditet och Amning

All erfarenhet visar att man kan vaccineras mot TBE när man är gravid och när man ammar. Informera din läkare om detta.

Det finns inga kända fall som visar att smittan kan överföras från mamman till fostret eller det nyfödda barnet. Man har heller inte sett att TBE påverkar graviditeten eller fostret.

Skyddseffekt

Har en nära 100%-ig skyddseffekt om vaccinationsprogrammet följs.

Biverkningar

Vanliga biverkningar av vaccinet är framförallt smärta, ömhet och rodnad vid injektionsstället. Man kan också känna illamående, trötthet och huvudvärk. Besvären går vanligtvis över inom ett par dagar.

Symtom - Behandling

Symtom

De första symtomen, ca 4-30 dagar efter bettet, är huvud- och muskelvärk, trötthet och feber.
Om viruset har spridit sig till hjärnan eller hjärnhinnorna (20-30% av fallen) blir man sjuk igen en vecka efter att de första symtomen har försvunnit. Då kan man få hög feber, få svår huvudvärk, kräkas, bli ljuskänslig, bli yr.
Man kan få gångsvårigheter, talrubbningar, koncentrations- eller minnesstörningar.
Var tionde får olika förlamningssymtom.

Dödsfall i TBE förekommer, men risken är mycket liten i Sverige.

Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare än vad som beskrivits här.

Utredning

Ett blodprov visar om kroppen har börjat tillverka antikroppar mot TBE. Om det centrala nervsystemet är påverkat görs också ett prov på ryggmärgsvätskan.

Behandling

TBE går inte att bota utan läker av sig själv, men man kan få vård för de olika sjukdomstecknen som visar sig. Får man hjärn- eller hjärnhinneinflammation behöver man oftast sjukhusvård.

Om man vistas mycket i riskområden bör man vaccinera sig. Det kan man göra på en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

Det kan ta flera månader innan man blir frisk. Vid svår sjukdom är det inte ovanligt med bestående besvär.

När man har haft TBE en gång är man immun för resten av livet.

Kontakta vården

Kontakta vården vid symtom. Du kan alltid ringa sjukvårdsupplysningen för råd, även när du är i utlandet.

Förebygg infektion

Man bör kontakta en vårdcentral om man en tid efter ett fästingbett får feber, huvudvärk, är ovanligt trött eller har muskelvärk.
Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd, även från utlandet

Risk/Nytta

För mer omfattande information om risk/nytta med TBE-vaccinering

hänvisar vi till WHO´s rapport att ladda ner här.

Bl.a. framkommer att Österrike på 20 år har reducerat insjuknande i TBE till 10% på 20 år genom införandet av allmän vaccinering.