Medicinska prover

Medicinsk provtagning hos Citikliniken utförs i vårt nya certifierade lab för patientnära analyser (PNA) t.ex UVI, HB, glukos, Strep, U-HCG. 

Övrig provtagning med snabb analys via remiss till valfri blodprovsmottagning i Stockholm Län (t.ex Norrtälje Sjukhus).

Analys av många prover görs på Karolinska Universitetslaboratoriet