Vanliga Vaccinationer

Ta hand om dig!


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Vanliga vaccinationer

Nedan listas en kort beskrivning över de vanligaste smittorna man bör skydda sig eller vaccinera sig inför.

Difteri, stelkramp och polio.

Sedan mitten av 1950-talet ges barn födda i Sverige ett grundskydd mot difteri, stelkramp och polio.

Det är lämpligt att passa på att fylla på grundskyddet mot difteri och stelkramp inför en utlandsresa om det har gått många år sedan den senaste dosen.

För vissa länder kan även påfyllnadsdos av poliovaccin vara aktuell.

Mässling

Om du inte har haft mässling eller inte redan är vaccinerad med två doser mässlingsvaccin bör du vaccinera dig även vid resa inom Europa.

Influensavaccin

Vaccin mot influensa är alltid aktuellt från oktober till mars om du har vissa kroniska sjukdomar, är gravid eller över 65 år, då risken för svårare sjukdom är större.

Om du ska åka till ett område där influensa pågår, oavsett årstid, minskar risken för att du ska insjukna under resan och för att infektionen ska spridas till familj och vänner när du återkommer till Sverige.


Hepatit A

Endemisk gulsot, sprids via mat och vatten och är vanligt förekommande i stora delar av Sydamerika, Afrika, östra Europa och Asien. Vaccination ger ett bra skydd mot sjukdomen.

Hepatit B

Hepatit B sprids sexuellt och via blod. Vaccin mot Hepatit B rekommenderas framförallt vid längre resor till länder utanför Europa eller vid förväntad kontakt med sjukvården.

Malaria

I vissa länder, framför allt i Afrika söder om Sahara, är det viktigt att vara skyddad mot malaria. Det finns inget vaccin mot malaria men väl förebyggande läkemedel i form av tabletter som tas regelbundet under resan.


Gula febern

I vissa delar av Afrika och Sydamerika krävs vaccination mot gula febern.

Kolera och tyfoidfeber

Det kan ibland även vara bra att ha ett skydd mot mer ovanliga diarrésjukdomar, till exempel kolera och tyfoidfeber.

Japansk encefalit-, rabies- och meningokockvaccin

ges sällan vid kortare resor. Dessa är aktuella vid vistelse eller arbete/studier under en längre tid i vissa länder.