Diabetes

Tillsammans når vi målvärden


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Diabetes

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar där nästan en halv miljard av jordens befolkning är drabbad. Det finns olika typer av diabetes och den vanligaste är diabetes typ 2.

Risken att få diabetes typ 2 går att betydligt minska med bättre levnadsvanor.

Oavsett typ av diabetes sänker man sina risker för allvarliga komplikationer vid god egenvård med samtidigt stöd av läkare och sjuksköterskor.

Vår mottagning stödjer dig med egenvården och tillsammans sätter vi mål för att undvika eller minimera komplikationer.