LäkarRemiss

Nära vård hos oss


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Läkarremiss - Remittering till annan vårdgivare

Under en utredning är det inte ovanligt att läkaren behöver remittera dig för vidare utredning hos annan specialist eller vårdinrättning för att bättre kunna bedöma din fortsatta behandling. Typiska remitteringar är till röntgen (slätröntgen, datortomografi eller till MR-kamera) samt fysiologiska utredningar för t.ex hjärtfunktioner. Remisssvar tillsammans med medicinska provtagningar utgör ofta ett gott bedömningsunderlag för din läkare.

Typiska remisser

Slätröntgen
Datortomografi
MR-kamera
Punktionscytologi
EKG-långtid
Mammografi
Ultraljud
Arbetsprover
m.m