Legitimerad Personal

Hos Citikliniken arbetar legitimerad personal godkända av Socialstyrelsen.

All rådgivning, bedömningar och behandlingar utförs av legitimerad personal.