Behandling

Innan en behandling kan påbörjas måste rätt bedömning göras vid din psykosociala utredning. Det görs av vår psykolog som fått remiss av läkare eller i samband med det första psykologbesöket.

Behandling

Psykologen arbetar med stödjande, vägledande och behandlande samtal, information och motiverande samtal.

Berörda diagnos- och målgrupper

Berörda diagnos- och målgrupper
Kriser
Stressrelaterade sjukdomstillstånd
Depressioner
Ångestsyndrom 
Psykiska besvär förknippade med somatisk sjukdom
Åldersbetingade psykiska symtom
Rehabilitering – samverkan olika aktörer
Okomplicerade psykosomatiska tillstånd
Beroendeproblematik