terapi och Behandling

Vid ångest depression och Kriser


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Terapi och Behandling med Psykolog

Innan en behandling kan påbörjas måste rätt bedömning göras vid din psykosociala utredning. Det görs av vår psykolog som fått remiss av läkare eller i samband med det första psykologbesöket.

Behandling

Psykologen arbetar med stödjande, vägledande och behandlande samtal, information och motiverande samtal.

Berörda diagnos- och målgrupper

Berörda diagnos- och målgrupper
Kriser
Stressrelaterade sjukdomstillstånd
Depressioner
Ångestsyndrom 
Psykiska besvär förknippade med somatisk sjukdom
Åldersbetingade psykiska symtom
Rehabilitering – samverkan olika aktörer
Okomplicerade psykosomatiska tillstånd
Beroendeproblematik