Vårdavtal

Kvalitet


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Vårdavtal

Primärvårdsavtal med KSON

Citikliniken har primärvårdsavtal med Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) och ingår i vårdvalet. KSON är ett kommunalförbund som består av medlemmarna Norrtälje Kommun och Region Stockholm. Syftet med kommunalförbundet är att hålla samman vården och omsorgen i Norrtälje

Vaccinationsavtal med Region Stockholm

Citikliniken ingick ett allmänt vaccinationsavtal med Region Stockholm i slutet av år 2021 för att stödja den massvaccinering som pågick under Covid-19 pandemin.

Kvalitetströsklar

Det krävs mycket hög kompetens för att bedriva offentligt finansierad vård och en vårdgivare måste överstiga höga kvalitetströsklar för att få ingå sådana avtal. Exempelvis har en vårdcentral hög sjukvårdskompetens med legitimerad personal, tillgänglighetsanpassade lokaler, miljöcertifiering, kvalitetsäkrad lab, journalsystem och en mängd av processer och rutiner som ska tillhöra en reglerad hälso- och sjukvårdsverksamhet.