Klagomål och Synpunkter

Vi vill förbättra oss


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Klagomål & Synpunkter

Vi tar emot alla klagomål och synpunkter

Om du anser att det är brister i din vård hos oss så kontakta oss gärna så att vi kan försöka åtgärda bristen så fort som möjligt. Du kan också anmäla ditt ärende till Patientnämnden.

Har du några andra synpunkter hur vi kan förbättra oss enligt ditt perspektiv så tar vi tacksamt emot dessa.

Vill du vara anonym?

Det går bra att kontakta oss anonymt. Det är dock svårare för oss att utreda vad som gått fel om vi inte vet vem du är.

Kontaktvägar för klagomål och synpunkter

Tel: 020 - 118 118
kontakta@citikliniken.com
Citikliniken Hälsocentral, Kyrkogatan 11, 761 34