gardasilvaccin

Mot livmodercancer


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Livmodercancer - Gardasilvaccin

Infektion med humana papillomvirus (HPV) är den över hela världen vanligaste sexuellt överförda infektionen. Mer än 50% av män och kvinnor blir smittade.

Omkring 275 000 kvinnor dör varje år i cervixcancer i världen. Cervixcancer är därmed den näst vanligaste orsaken till att kvinnor dör i cancer (bröstcancer är nummer ett). I Europa beräknas antalet nya fall av invasiv cervixcancer till 60,000-67,000/år och antalet dödsfall till 30,000/år. I Sverige insjuknar numera ca 450 kvinnor per år i cervixcancer och ca 150 avlider årligen av sjukdomen.

Ett stort antal typer av HPV kan infektera människan. De kan infektera de basala epitelcellerna i cervix uteri och orsaka cervixcancer (cancer i livmoderhalsen, cancer cervix uteri). HPV återfinns i 99% av alla fall av cervixcancer och är troligen också en viktig orsak till andra cancerformer.

Skaffa skydd med vaccin


Gardasil och Cervarix är godkända vacciner i Sverige mot HPV.

Vaccinerna ska förebygga cervixcancer hos kvinnor och har troligen också effekt mot cancer i penis och tonsiller. Gardasil har också effekt mot förstadier till cancer i anus, vagina och vulva och benigna, genitala vårtor och troligen mot larynxpapillomatos (respiratorisk papillomatos).

Båda vaccinerna är avsedda för kvinnor som INTE haft HPV-infektion, t ex flickor i åldern 10-12 år som ansetts som lämplig målgrupp för vaccinet.

Behovet av boosterdos är inte känt. Vaccinerna har ingen terapeutisk effekt mot redan pågående HPV-infektion eller cancerförstadium. Kvinnor med tidigare HPV-infektion som läkt ut skyddas emellertid mot reinfektion av Gardasil om HPV-typen finns i vaccinet.

Ska jag vaccinera mig?

Vaccinering rekommenderas till barn och ungdomar dvs flickor mellan 9-15 år samt kvinnor mellan 16-26 år.
(Även pojkar mellan 9-15 år rekommenderas vaccinering)

Hur mycket kostar det?

Högkostnadskydd gäller på läkemedel för kvinnor mellan 13 - 17 år.

program

Full vaccinering innebär 3 doser enligt vaccinationsschema med:
Gardasil är 0 , 2 , 6 månader.
Cervarix är 0 , 1 , 6 månader.

Injektionerna ges intramuskulärt.

Gravid eller ammar?

Man kan vaccineras mot TBE om man är gravid eller ammar, men informera din läkare om detta.

Biverkningar: Fram till och med år 2010 har ca 70 miljoner doser Gardasil och 10 miljoner doser Cervarix getts utan några larm om allvarliga biverkningar. Vid prövningen av Gardasil och Cervarix var biverkningar vanliga men milda och ofarliga (feber och lokala besvär vid injektionsstället: rodnad, smärta, svullnad, blödning och klåda) och vanliga också bland placebofallen. Besvären går vanligtvis över inom ett par dagar.