DiabetesMottagning

Hur vi hjälper dig


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Välkommen till vår Diabetesmottagning

Vår diabetesmottagning hjälper dig att övervaka och kontrollera din diabetes. Mottagningen drivs av våra diabetessköterskor i team med din husläkare. Vi följer det nationella vårdprogrammet och har implementerat programmet enligt regionala riktlinjer från Region Stockholm.

Hur hjälper vi dig?

Din husläkare bedömer och följer upp din status minst en gång årligen. Din diabetessköterska hos oss arbetar i team med medicinskt ansvarig läkare och övrig personal för att din diabetesvård ska bli så bra som möjligt.

I vår kontinuerliga vård ingår

Förskrivning av diabeteshjälpmedel.

Hjälp med utbildning, inställningar och råd

Medicinska provtagningar

Kvalificerad rådgivning om kost och motion

Drop-in för blodtryckskontroller

Kontroll av din blodsockermätare

Bevakning av hälsotillstånd och stöd med livsstilsförändringar

Bokning av ögonbottenfotografering

Kontroll av fotstatus m.m

Korta fakta om diabetes

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar där nästan en halv miljard av jordens befolkning är drabbad. Det finns olika typer av diabetes och den vanligaste är diabetes typ 2. Risken att få diabetes typ 2 går att betydligt minska med bättre levnadsvanor. Oavsett typ av diabetes sänker man sina risker för allvarliga komplikationer vid god egenvård med samtidigt stöd av läkare och sjuksköterskor. Vår mottagning stödjer dig med egenvården och tillsammans sätter vi mål för att undvika eller minimera komplikationer.