Diagnoser

berörda diagnos och målgrupper


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Diagnoser

Berörda diagnos- och målgrupper

Kriser

Stressrelaterade sjukdomstillstånd (lätt och medelsvår)

Depressioner (lätt och medelsvår)

Ångestsyndrom (lätt och medelsvår)

Psykiska besvär förknippade med somatisk sjukdom

Åldersbetingade psykiska symtom

Rehabilitering – samverkan olika aktörer (avstämningsmöten)

Okomplicerade psykosomatiska tillstånd

Beroendeproblematik