Psykolog

Vid ångest depression och Kriser


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Psykolog - Vid ångest, depression och kriser

Vi hjälper dig!

När du känner dig långvarigt nedstämd, har ångest eller depression, vid kriser eller stresssyndrom kan du alltid ta kontakt med oss så ska vi hjälpa dig att komma till rätta med dina problem.

Ingen remiss behövs till oss

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Du kan söka själv.

Ring oss

Du når oss på 0176 - 190 20

Psykosocialt team

Psykologmottagning hos Citikliniken arbetar för att få ned den psykiska ohälsan i samhället. I vårt psykosociala team ingår läkare och psykolog.

Våra läkare gör en bedömning och skriver remiss till psykolog, alternativt görs i samband med det första psykologbesöket.

Psykologen arbetar med stödjande, vägledande och behandlande samtal, information och motiverande samtal.