Hypertoni | Citikliniken Sverige

Screening av högt blodtryck

Citikliniken screenar högt blodtryck för att minska risken för hjärtsjukdom och stroke Högt blodtryck ska ner! Citikliniken bedriver opportunistisk screening av högt blodtryck som ett första led i att minska risken för hjärtsjukdom och stroke i befolkningen. Stora risker med högt blodtryck Högt blodtryck kan innebära stora risker av kardiovaskulära sjukdomar och stroke. Om man lider av högt blodtryck (hypertoni) …

Lugn&Ro (Citikliniken) är kvalitetscertiferad för personcentrerad vård och omsorg

Citikliniken Lugn&Ro är nu certifierade med kvalitet- och miljöstandard  ISO 9001 och 14001 av Svensk Certifiering Norden AB. Omfattning för certifieringen avser personcentrerad vård och omsorg.   Lugn&Ro Sverige, under namnändring till Citikliniken, har under hösten och vintern arbetat intensivt med att både kvalitets- och miljöcertifiera sin verksamhet. De verksamheter som ingår är både vårdvalet och kundvalet i Norrtälje. I …

Lugn&Ro´s husläkarmottagning byter namn till Citikliniken

Lugn&Ro gör förändringar i sin verksamhet, organisatoriska, ägare och i innehåll, och byter namn till Citikliniken. Namnet ska spegla en modernare puls som motsvarar förväntningar från medborgare i ett mycket starkt växande city med kraftig inflyttning från Stockholm Norrort. All tidigare verksamhet finns kvar och växer även den såsom t.ex Lugn&Ro Seniormottagning och dess integrering mot hemsjukvården. Citikliniken kommer att …

Lugn&Ro – Formerar ett nytt Demensteam för Roslagen

Uppskattningvis lider ca 130 000 – 150 000 personer av en demenssjukdom och ca 20 000-25 000 personer insjuknar årligen och förväntas öka. Denna grupp behöver ett strukturerat omhändertagande över vårdgränserna. Lugn&Ro formaliserar ett nytt demensteam för Norrort och Roslagen. Demensteamet som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeut, sjukgymnast och socialpedagog har dessutom tillgång till vårdcentralens övriga resurser vari ingår …

Lugn&Ro – Öppnar ny SeniorMottagning i Norrtälje.

Lugn&Ro har sedan verksamheten startade fokuserat på att hålla samman vården för våra seniorer. Sammanhållen vård och omsorg kan man erbjuda då personalen tillåts att arbeta personcentrerat och med hög kontinuitet. Hög kontinuitet innebär en god organisatorisk förmåga att samordna och koordinera olika personalkompetenser. Detta är Lugn&Ro´s signum vilket dessutom alla mätningar har visat. Inom vården i Norrtälje har nu …

Husläkaren Lugn&Ro först ut i Norrtälje med sjukintyg på nätet.

Husläkaren Lugn&Ro blir först ut i primärvården i Norrtälje och bland de första i hela vårt landsting med sjukintyg över nätet via journalsystemet TakeCare. Den som är i behov av sjukintyg kan först granska och godkänna intyget innan det går iväg till Försäkringskassan. Bastjänsten Mina intyg är en samling av e-hälsotjänster på Vårdguidens 1177 som nu rullas ut i Stockholms Läns …

Lugn&Ro screenar högt blodtryck för att minska risken för hjärtsjukdom och stroke

Högt blodtryck ska ner! Lugn&Ro inför s.k opportunistisk screening av högt blodtryck som ett första led i att minska risken för hjärtsjukdom och stroke i befolkningen. Stora risker med högt blodtryck Högt blodtryck kan innebära stora risker av kardiovaskulära sjukdomar och stroke. Om man lider av högt blodtryck (hypertoni) är det viktigt att få ner blodtrycket för att minimera risker …