Lugn&Ro (Citikliniken) är kvalitetscertiferad för personcentrerad vård och omsorg

Citikliniken Lugn&Ro är nu certifierade med kvalitet- och miljöstandard  ISO 9001 och 14001 av Svensk Certifiering Norden AB. Omfattning för certifieringen avser personcentrerad vård och omsorg.

 

Lugn&Ro Sverige, under namnändring till Citikliniken, har under hösten och vintern arbetat intensivt med att både kvalitets- och miljöcertifiera sin verksamhet. De verksamheter som ingår är både vårdvalet och kundvalet i Norrtälje.

I vårdvalet ingår vår vårdcentral som nu går under namnet Citikliniken Hälsocentral Norrtälje. I kundvalet ingår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab som går under namnet Lugn&Ro Vård och Omsorg.

Omfattning för certifieringen avser personcentrerad vård och omsorg. Certifieringen innebär att samtliga tjänster vi levererar är framtagna i vår verksamhet vars kvalitet- och miljöledningssystem är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 av Svensk Certifiering Norden AB.

 

 

– Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för vår verksamhet och innebär att våra kunder och patienter samt beställare har visshet om att vi arbetar seriöst med all våra processer, förbättringsarbeten och nya införanden, säger Isabella Svensson, ansvarig för miljö- och kvalitetsledning hos Lugn&Ro och Citikliniken.

 

 

Certifieringsarbetet för personcentrerad vård och omsorg inkluderar vår totala verksamhet i både kundvalet och vårdvalet och även den integrerade verksamheten såsom exempelvis trygg hemgång från sjukhuset, Seniormottagning, lab-verksamhet med mera.

Även helt nya tjänster omfattas när de införs i enlighet med vårt certifierade ledningssystem.

 

 

-Vårt certifieringsarbete är mycket omfattande och spänner över både detaljer som leverantörskontroller av viktiga mediciner, personalrekrytering till genomförande av vårdprocesser och förbättringar med mera. Vi är stolta över att som enda verksamhet i Sverige, så vitt vi vet, ha både kvalitet och miljöcertifiering för både vårdcentralen och hemtjänsten, säger Roger Svensson, verksamhetschef Lugn&Ro och Citikliniken.

 

Att vidmakthålla en certifiering över tid är ett tungt åliggande för en verksamhet med ett omfattande arbete för ledning och personal med återkommande interna och externa revisioner och tillsyn, men har betydelse för våra kunder och kravställare.