Kunden har väl alltid rätt.

Vården och omsorgen står för många framtida utmaningar. Inte minst påverkas den av den omvända ålderspyramiden och ökat tryck från både nya och tidigare generationer med mer kunskaper om sina rättigheter. Tillgänglighet och kvalitet står i fokus. Den digitala revolutionen medför både utmaningar och möjligheter inom en rad av områden. Få vill idag stå i en telefonkö för att boka …