Kunden har väl alltid rätt.

Vården och omsorgen står för många framtida utmaningar. Inte minst påverkas den av den omvända ålderspyramiden och ökat tryck från både nya och tidigare generationer med mer kunskaper om sina rättigheter. Tillgänglighet och kvalitet står i fokus.

Den digitala revolutionen medför både utmaningar och möjligheter inom en rad av områden. Få vill idag stå i en telefonkö för att boka en läkartid när man på så många andra områden så lätt kan boka direkt över nätet. När får vi möta digitala assistenter inom vården, assistenter till läkare och patienter?

Idag finns redan tusentals hälsoappar vilka mäter minsta steg du tar, vad du äter, din puls m.m. Vissa appar mäter ditt blodsocker och blodtryck med hjälp av finurliga mätare som t.ex Googles egenutvecklade glasögon. Apparna kan sedan göra beräkningar och föreslå hur du ska leva ett hälsosammare liv. Expertsystemet Dr Watson utvecklat hos IBMs (s.k deep learning) som inom några minuter kan ställa diagnoser med hjälp av dina medicinska data kombinerat och jämförande med tusentals liknande fall och forskningsartiklar. Resultatet kan sedan vara stöd till din doktor för en ordination. Hur lång tid kommer det att ta innan vi ser en legitimerad dator som ger ordinationer inom vissa områden?

Tänk dig situationen att du har direkttillgång till din medicinska journal (vilket många idag har) eller att du kommer att klippa och klistra dina patientdata från journalen. Din hälsoapp kommer kanske att be dig att göra så och samtidigt fråga efter dina symptom. Strax därefter skickar den sedan alla data till Dr. Watson som ger diagnos och föreslår behandling till en kostnad på 90kr eller gratis om du samtidigt är beredd att ta emot reklam i din smartphone. Vad gör du med dessa resultat?

Vi har ingen aning om hur denna parallella vårdindustri kommer att utvecklas men det är ganska säkert att kommersiella krafter har stora intressen här och då brukar det gå undan. Vi ser exakt samma utveckling på utbildningssidan där tillgången till expertkunskaper över nätet vida överstiger vad en skollärare kan erbjuda och det inskränker sig inte längre till lägre inspiration, sämre coachning eller fördjupning. Tvärtom, det finns all anledning att istället påskynda denna utveckling där den offentligt finansierade sidan borde vara en motor och driva på den digitala revolutionen. Vem kunde för ett halvår sedan tro att PokemonGo potentiellt kan bli den mest kostnadsbesparande förebyggande hälsoappen som skådat dagens ljus. Folk springer omkring som galningar och letar efter Pokemons. Vad säger deras stegräknare nu?

Sådana här exempel från den ”kommersiella” sidan visar ganska tydligt hur viktigt det är med mångfald och olika typer av frihetliga principer där kunder och patienter med marknadens naturlag driver utvecklingen framåt och det offentliga ohjälpligt släpar efter. Det är inget konstigt med det och så kanske det måste vara, en viss form av konservatism som gör att avarter inte får för stort spelrum. Samtidigt får inte denna konservatism vara så kvävande att nya initiativ inte får spelrum överhuvudtaget. En bra balans måste till och Sverige är nog i detta sammanhang inom vissa områden långt framme men inom välfärdssektorn målas fortfarande myter upp om ”faran med”, ”risker med ” privata driftsformer. Snart nog måste även i Sverige insikten infinna sig att kunden alltid har rätt.

Team Citikliniken