När du känner dig långvarigt nedstämd, har ångest eller depression, vid kriser eller stresssyndrom kan du alltid ta kontakt med oss så ska vi hjälpa dig att komma till rätta med dina problem.

citikliniken psykosociala teamet

Psykosocialt team

Husläkaren Lugn&Ro

Psykologmottagning hos Husläkaren Lugn&Ro arbetar för att få ned den psykisk ohälsan i samhället. I vårt psykosociala tema ingår läkare, psykolog och kurator.

Våra läkare gör en bedömning och skriver remiss till psykolog, alternativt görs i samband med det första psykologbesöket.

Psykologen arbetar med stödjande, vägledande och behandlande samtal, information och motiverande samtal.

Ring oss på 0176-19020 om du känner att du är i behov av psykolog eller behöver träffa läkare. Du kan även Boka Tid lite längre ner på sidan.

Kontakta oss

Husläkaren Lugn&Ro

Ring oss på 0176-19020 om du känner att du är i behov av psykolog eller behöver träffa läkare. Du kan även Boka Tid på nätet