Ny jourläkarmottagning i Norrtälje – Citikliniken DropIn

Citikliniken öppnar en jourläkarmottagning mitt i centrum med namnet Citikliniken DropIn. Under mottagningens öppettider för drop-in behöver patienter inte boka tider i förhand. Drop-in lämpar sig bra för kortare utredningar med snabba bedömningar s.k primärvårdsakuta åkommor såsom urinvägsbesvär, akuta luftsvägsbesvär, migrän, eksem och hudutslag, könsjukdomar, recept, vissa vaccinationer med mera.

Citikliniken DropIn är normalt öppet måndag och torsdag mellan kl 16:00-19:30 om inte annat anges.

Medicinsk provtagning sker i vårt nya certifierade lab för patientnära analyser (PNA). Övrig provtagning med snabb analys via remiss till valfri blodprovsmottagning i Stockholm Län (t.ex Norrtälje Sjukhus).

Snabb uppföljning av ditt dropin-besök online eller med bokning på reguljär tid efter att utredning är klar.


Citikliniken – en modern vårdcentral mitt i Norrtälje Centrum

Citikliniken öppnar officiellt i månadsskiftet jan-feb 2019 och erbjuder det mesta en landstingsfinansierad vårdcentral kan erbjuda. Rent formellt är det namnbyte av den tidigare vårdcentralen med samma innehåll som tidigare plus mycket annat. Inga förändringar sker därför i nuvarande patientlista eller hur du som patient kan kontakta eller relatera till kliniken, inte minst fungerar Seniormottagningen precis som tidigare och är välintegrerad med Lugn&Ro´s hemsjukvård.

Citikliniken vänder sig nu också mot en ny målgrupp och yngre publik. Kliniken erbjuder vård till privatbetalande, försäkringspatienter, företagshälsovården och de med intresse för estetisk medicin. Bokningar via 1177 Vårdguiden fungerar precis som tidigare där du kan boka vård via nätet och relatera till din vårdkontakt, se recept osv. För privatbetalande kunder finns en särskild ingång på hemsidan med bokning och betalning direkt på nätet.

www.citikliniken.com      020 – 118 118      kontakta@citikliniken.com      Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje


Lugn&Ro SeniorMottagning

Lugn&Ro har sedan verksamheten startade fokuserat på att hålla samman vården för våra seniorer. Sammanhållen vård och omsorg kan man erbjuda då personalen tillåts att arbeta personcentrerat och med hög kontinuitet. Hög kontinuitet innebär en god organisatorisk förmåga att samordna och koordinera olika personalkompetenser. Detta är Lugn&Ro´s signum vilket dessutom alla mätningar har visat.
Inom vården i Norrtälje har nu Lugn&Ro fått auktorisation att bedriva Äldremottagning som vi benämner Lugn&Ro SeniorMottagning. De som är 75+ får då en särskild ingång med vårdkontakt så det är enkelt och smidigt att få trygg och tillgänglig vård. 
Lugn&Ro´s mottagning riktar sig i första hand till dig som är 55+. Det innebär att vi sätter stor prestige i att vara särskilt bra på att bemöta medicinska frågeställningar och sjukdomar som hör åldern till. För dig som kommit en bit längre på livets resa, har vi en särskild Seniormottagning för 75+.

Med högre ålder kommer ofta hinder som kan behöva övervinnas med utökat stöd ifrån primärvården. Då finns vi där för att leverera en tillgänglig och trygg vård. Men vad som är tryggt och tillgängligt skiljer sig mellan olika grupper. Som senior med kroniska sjukdomar kan tillgänglig trygghet vara att träffa sin husläkare med kort varsel.

Till dig som är lite äldre har vi därför anpassat oss för din tillgängliga trygghet. Lugn&Ro erbjuder dig som senior unik hög kontinuitet i dina vårdkontakter hos oss. Hög kontinuitet är särskilt viktigt för personer med sammansatta och komplexa vårdbehov men också när vi vill följa våra patienters behov över tid.


Lugn&Ro Sverige AB

Lugn&Ro Sverige AB erbjuder primärvård och äldreomsorg sedan 2012. 

Lugn&Ro Sverige AB är grundat 2012 i Norrtälje. Företaget ägs av familjen Svensson-Rissanen och läkare. Lugn&Ro har ca 70 medarbetare och erbjuder offentligt auktoriserade tjänster inom vård och omsorg – hemtjänst, hemrehabilitering, hemsjukvård, vårdcentral och äldrecentral i Norrtälje. Lugn&Ro erbjuder även skattereducerade tjänster Privat Omsorg och servicetjänster i hela Roslagen samt nätdoktor nationellt. Lugn&Ro är huvudägare i BraineHealth som utvecklar skalbara smarta digitala produkter för vården internationellt. Huvudkontoret ligger på Campus Roslagen i Norrtälje.

www.lugn-och-ro.se