Lugn&Ro satsar på psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och ökande i alla åldrar inte minst hos kvinnor. Den tidigare satsningen från regeringen sida via rehabiliteringsgarantin har inte varit framgångsrik och har därför lagts ner från och med jan-2016. En bidragande orsak till misslyckandet är att initiala bedömningen om bästa behandlingsformen inte har gjorts av legitimerade psykologer.
Lugn&Ro har därför anställt tre legitimerade psykologer och en psykiater som intensivt kommer att arbeta med dessa bedömningar och behandlingar. Framförallt arbetar vår psykologmottagning med depressioner, ångestrelaterade symtom och krissituationer. I mycket svåra fall så samverkar vi även med vuxenpsykiatrin.