Legitimerad Personal

CITIKLINIKEN Estetisk medicin

Hos Citikliniken arbetar legitimerad personal godkända av Socialstyrelsen. All rådgivning, bedömningar och behandlingar utförs av legitimerad personal med utbildning och erfarenhet inom estetisk medicin. De arbetar även inom den allmänna medicinen i primärvården och har därmed en mycket bred kompetens inom hälso- och sjukvård. Du kan läsa mer om specifika behandlare på sidan för bokning.