Journalföring enligt lagar och förordningar

CITIKLINIKEN ESTETISK MEDICIN

Citikliniken för journal över alla behandlingar. Det innebär för dig som kund/patient att oavsett om behandlngen går utanför den allmänna sjukvården så förs ändå en journal enligt Patientdatalagen. Endast samtycke från dig kan ge andra vårdgivare tillgång till din journal. I din journal för estetisk medicin förs dokumentation över din behandling. Bilder för "före och efter" behandling kommer att dokumenteras. Sådana bilder lämnas inte ut till obehöriga utan ditt direkta samtycke.